Katonai célú Tudományos Klaszter létrehozása KATICA szakmai közösség

A KATICA tudományos közösség tevékenysége

  • Tudományos doktori disszertációk kidolgozása és sikeres megvédése;
  • Kutatói szemináriumok tartása;
  • Oktatási segédletek készítése;
  • Több szakmai konferencián való sikeres részvétel.

A KATICA közösség eredményei:

A cluster labor használata: - a képzésben azon órák tartására alkalmas tantermet alakítottunk ki, amelyben minden olyan témakör oktatása megvalósítható, amely a hálózatok témakörrel, annak felépítéséval, modellezésével vagy védelmével összefüggésbe hozható;


- a mester képzésben a védelmi igazgatási szak illetve a védelmi vezetéstechnikai rendszerszervező szak informatikai informatikai tartalmú oktatása valósul meg a labor használatával;
- a doktori képzésben a klaszter témakör tudományos kutatási témakörével összefüggő órák tartása; - konferenciák számára előadóterem és szekciók megtartására alkalmas helyiség. Legutóbbi konferencia 2013 október 21-én a Haza szolgálatában konferencia volt, ahol közel 20 résztvevő vett részt a Kovács László ezds. vezette védelmi elektronika , kiberbiztonság szekcióban és 7 előadó előadásait hallhatták az érdeklődők.

- tudományos munkák végzése a Puskás Ferenc Szakkollégiumon belül és kapcsolattartás a Diákönkormányzat megfelelő képviselőivel a tudományos kutatás népszerűsítése érdekében a hallgatók körében.

E-Tanár közösség SYSADMINLESS

A SYSADMINLESS tudományos közösség tevékenysége


Az E-tanár E portál közösség évek óta dolgozik Dr.Seres György professzor vezetésével, és örömmel tapasztaljuk, hogy a közösség létszáma egyre nő. Érthető, hiszen mindegyikünk vagy szülőként, vagy oktatóként vagy tanulóként kapcsolatba került mindazokkal a problémákkal, amelyekkelnapjainkban az oktatásban szembesülünk.

Éppen ezért a közösség céljai többek között a következők:

  • lehetőség biztosítása teret adni a résztvevők számára az oktatásban alkalmazható legmodernebb technikák kipróbálására és a tapasztalatok megvitatására;
  • alkotó fórum biztosítása pedagógus kollégák, a téma iránt érdeklődők illetve a téma szakértőinek részvételével;
  • helytől független, online, internetes összejöveteleken való részvétel lehetőségének biztosítása;
  • kölcsönös segítségnyújtás tudományos problémákban.

Eredményeink:

  • Tudományos doktori disszertációk kidolgozása és sikeres megvédése;
  • Több szakmai konferencián való sikeres részvétel
A fejlesztőcsapat segítségével megkezdtük a témához kapcsolódó, tanároknak, szakértőknek és menedzsereknek szóló - távoktatási kurzus tananyagának kidolgozását. Ennek véglegesítése után, szervezett keretek között e-kurzusokat tervezünk tartani.

A kutatási eredményekről képeket talál a GALÉRIÁBAN