A honvédelmi tudományterületen számos olyan tudományos és műszaki probléma létezik, melyek megoldásához a szokásos számítógépek, PC-k, munkaállomások, de még a szerverek sem elég gyorsak (pl. informatikai biztonság, térképészet, hadi cselekmények szoftveres modellezése és szimulálása, stb.), így felmerült több kisebb teljesítményű számítógép összekapcsolásának ötlete „szuperszámítógéppé” egy un. „Nemzetbiztonsági Cluster” számítógépként.

Kutatási téma megnevezése : Katonai célú tudományos Cluster (fürt) létrehozása és védelmi célú alkalmazások skálázhatóságának vizsgálata

A kutatási téma vezetője: Tibenszkyné Dr. Fórika Krisztina
A kutatási téma vizsgált témakörei:
  • A nagy számítási és tárolási igényű katonai, katasztrófavédelmi, közigazgatási és rendvédelmi feladatok megoldási lehetőségeinek vizsgálata fürtözött vagy elosztott számítási célú informatikai rendszeren. Gridek, clusterek, szupeszámítógépek
  • hálózatok fenntartható gazdaságos működésének biztosítása, az alkalmazott informatikai eszközök interoperabilitásának kezelése, rendelkezésre állásának és hatékonyságának növelése érdekében alkalmazható módszerek, eljárások, technikák vizsgálata;
  • állami nagy dokumentumhalmazok, jellemzően az állami szervezetek működése során keletkező elsődlegesen szöveges adatok összességének vizsgálata információkinyerési és összehasonlító eljárásokkal;
  • távoktatási módszerek eljárások tesztelése.